Nội thất AID cung cấp các sản phẩm giường tầng Hòa Phát của tập đoàn Hòa Phát có uy tín lâu năm trên thị trường Việt Nam, sự kết hợp của những sản phẩm truyền thống với những sản phẩm giường sắt sáng tạo của chúng tôi .